Customer Journey & salesproces

Wat is een customer journey? De customer journey is een logisch en volgtijdelijk proces van marketingacties aangevuld met salesacties.  De costumer journey heeft als doel: de klant een optimale klantbeleving te geven. Veel bedrijven besteden al aandacht aan een goede invulling en uitvoering van de customer journey. De juiste software kan bedrijven helpen om het onderdeel salesproces in customer journey goed te monitoren.

Salesproces

Marketingacties en verkoopresultaten zijn in die bedrijven dan ook goed meetbaar. Wel blijkt uit onderzoek, dat er van alle bedrijven nog maar een heel klein deel de customer journey volledig op orde heeft. Bij veel bedrijven is de meetbaarheid van het salesproces nog een punt van aandacht. Accountmanagers die veelal niet of slecht bezoekverslagen maken of de gebruiksvriendelijkheid van CRM-software, zijn de oorzaak van deze beperkte meetbaarheid van het salesproces.

Garbage in, garbage out

Ook al hebben organisaties de beste CRM-systemen, als bezoekverslagen en verkoopgesprekken niet of niet volledig en correct worden ingevuld, dan gaat helaas de uitdrukking op: garbage in, garbage out.  Met als resultaat: een slecht meetbaar salesproces en een deels meetbare customer journey.

Sales software en CRM

Marketingacties zijn met de juiste softwareprogramma’s goed te volgen. Daarentegen salesactiviteiten met de meeste CRM-systemen (nog) niet. De meeste CRM-systemen zijn onvoldoende gebruiksvriendelijk voor de accountmanagers om bezoekverslagen te verwerken.

Customer journey 

Inzicht in je customer journey. De software van SalesProf brengt daar verandering in en zorgt dat accountmanagers wel blij worden van rapporteren en hun salesactiviteiten en bezoeken juist, compleet en correct verwerken in het systeem. Een volledig en correct verwerken in het CRM-systeem kan met SalesProf in minder dan twee minuten.

Meetbaar

SalesProf maakt de inhoud van verkoopgesprekken en bezoekverslagen kwalitatief en kwantitatief meetbaar.  Salesprof is sales software en een verkoop app die de marketingafdeling, salesmanagement en de salesteams echt helpt om hun verkoopdoelen te bereiken. Het beschikken over de juiste sales software is key voor procesoptimalisatie.

Doelstelling

Het doel van een goed georganiseerde customer journey is een meetbaar marketing- en salesproces.

 


HET SALESPROCES

Salesproces

Hoe ziet een salesproces er eigenlijk uit? De volgtijdelijke fases in het salesproces:

Suspect

Er is sprake van een suspect als beide partijen elkaar nog niet kennen en er bij de leverancier een vermoeden bestaat tot een mogelijkheid van productafzet. Een suspect bestaat over het algemeen uit niets meer dan NAW (naam adres woonplaats) gegevens, die via een geografische of branche of andere selectie tot stand zijn gekomen. Een suspect is een afnemer die mogelijk aansluit op de doelgroep van de leverancier.

Prospect

Van een prospect weten we vaak al iets meer dan we van een suspect weten. De beide partijen hebben kennis gemaakt en erkennen elkaar als een mogelijk potentiële leverancier/afnemer. Dat kan zijn door een telefonische uitvraag, maar ook door bijvoorbeeld een op de site ingevuld formulier.

Klantgesprek

Er is communicatie geweest tussen de leverancier en de afnemer. De communicatie kan plaatsgevonden hebben d.m.v. een bezoek aan de afnemer, beursbezoek, mailverkeer, chat, etc. of een telefoongesprek.  In deze communicatie is de behoefte van de potentiële afnemer blootgelegd en worden budget, timing, concurrentie, etcetera in kaart gebracht. Ook is het tijdens deze fase belangrijk om te weten wie de beslissers zijn en wie invloed heeft op de beslissing.

Onderhandeling

Als er concrete behoefte bij de afnemer in kaart is gebracht, kan mogelijk een eerste offerte worden aangeboden. In deze fase wordt er ook onderhandeld om tot een aanvaardbare prijsstelling te komen voor de leverancier en afnemer.

Closen

Na het uitbrengen van de offerte moet natuurlijk de opdracht volgen. Het verkrijgen van de handtekening of schriftelijke bevestiging van de opdracht.

Realisatie klant

De dienstverlening kan starten en de eerste factuur kan worden verstuurd. Over klant spreekt men als er één of meerdere malen een betaalde productafname bij de leverancier is gedaan.

Relatie

In een relatie is er sprake van een langdurige en frequente betaalde productafname bij de leverancier. Hier begint eigenlijk alweer een nieuw salesproces: sell, up- en cross-sell. Ook kan het zijn, dat een afnemer afscheid neemt van een leverancier. De afnemer is dan weer een prospect geworden.

Relatiebeheer

Een relatie moet je goed te onderhouden. Tevreden relaties zijn de duurzame kapitaalgoederen van de onderneming. Het zijn je ambassadeurs. Goede relaties dragen bij aan het vertrouwen van andere potentiële afnemers om ook bij jou als leverancier te gaan kopen. Punten voor een goed relatiebeheer:

  • Loyaliteitsprogramma’s
  • Ambassadeursprogramma’s
  • Leveringsbetrouwbaarheid
  • Klachten snel en goed oplossen
  • Jaargesprekken
  • Mate van aandacht

Monitoren

Met inzet van de juiste software kun je de volgtijdelijkheid van alle resultaten en activiteiten beter monitoren. De juiste software maakt inzichtelijk welke stappen je in het marketing- en salesproces kunt verbeteren. Goede software kan je helpen om continuïteit en omzetgroei te realiseren.

Het vertrekpunt bij de keuze van sales software is key: “informatie-invoer! Het kwalitatief en kwantitatief inhoudelijk kunnen meten van klantgesprekken en bezoekverslagen. Onthoud; garbage in, garbage out.

SalesProf.app

De verkoop app voor:

Vraag direct een gratis demo aan! | © SalesProf.app | De slimste Sales Software! |