Innoveren van het salesproces is een must en geen pré

Als verkooporganisatie moet je blijven innoveren om je marktpositie te behouden en te verbeteren. Er worden dagelijks door ontwikkelaars sales software innovaties gelanceerd, die het salesproces efficiënter en effectiever kunnen maken. Wanneer je in de sales niet tijdig of onvoldoende innoveert kan dit resulteren in het verliezen van klanten en marktaandeel. Innoveren is daarom niet incidenteel een punt van aandacht, maar structureel.

Wat is innovatie precies?

Innovatie in het salesproces duidt op vernieuwing en/of verbetering. Het begrip innovatie is een containerbegrip waaronder tal van veranderingen worden geschaard. Vaak wordt bij innovatie gedacht alleen aan technologische productvernieuwingen, maar innovatie is ook het optimaliseren van het salesproces; oftewel het wijzigen van je bestaande manier van werken.

Waarom innoveren?

Innoveren doe je als verkooporganisatie om bestaansrecht te behouden in een constant veranderende markt. Innovatievraagstukken zijn vooral bedoeld om je winst verbeteren en de continuïteit van verkooporganisatie te borgen. Hoe kan je dit het beste vormgeven?

Hier volgen een aantal bullets, die je wellicht op weg helpen:

  • Competitieve markt

Omdat de behoeften van klanten constant aan verandering onderhevig zijn, is de concurrentie hierdoor vaak competitief en constant bezig met innovatie. Het is daarom belangrijk, dat je als verkooporganisatie tijdig blijft anticiperen op de veranderingen in de markt.

  • Kleine stapjes

Innoveren gaat niet altijd gelijk over grote veranderingen. Een innovatie kan ook bestaan uit iets dat je al goed doet, maar wat mogelijk toch nog beter kan. Zo zijn er wellicht kleine verbeteringen of aanpassingen in het salesproces mogelijk, die al een (concurrentie)voordeel kunnen opleveren.

  • Digitaal tijdperk

We leven in het digitale tijdperk. De markt van CRM-systemen is constant bezig met het doorontwikkeling en uitrollen van (betaalde) updates en uitbreidingen. Door te blijven innoveren in het salesproces, kun je een voorsprong creëren op de concurrentie.

Werk je al 5 jaar of langer met dezelfde sales software, dan wordt het tijd om je opnieuw te oriënteren. Verouderde CRM-systemen zijn belastend voor de verkooporganisatie i.p.v. de sales te ontlasten. Het tijdig anticiperen in het digitale tijdperk biedt veel groeikansen!

 

  • Kortere levenscyclus

Technologische ontwikkelingen hebben vaak een korte levenscyclus. Wanneer je als verkooporganisatie aan de klantbeleving wilt blijven voldoen, zal je de innovaties in sales software moeten kunnen bijhouden. CRM-systemen halen elkaar in een razend tempo in en technologie veroudert snel. Zorg daarom als verkooporganisatie, dat je het salesproces blijft innoveren. Alleen door up-to-date te blijven behoudt je de voorsprong op de concurrentie.

  • Verhogen arbeidsproductiviteit

Door het salesproces te optimaliseren verhoog je de arbeidsproductiviteit. Een geslaagde innovatie zal leiden tot meer arbeidsproductiviteit en een verbetering van continuïteit en winst. Geslaagde innovaties zijn investeringen, die zichzelf altijd op termijn terugbetalen.

 

Succesvol innoveren

Innovatie vraagt meestal tijd, geld en aandacht van de organisatie. Toch is innoveren in het salesproces geen pré maar een must! Hoe kun je het succes van innovaties maximaliseren, zodat de effort die erin wordt gestoken leidt tot een succesvolle uitkomst?

Hier volgen enkele tips:

  • De klant bij een CRM-systeem is de interne organisatie

Bij een innovatie van het salesproces is de klantvraag altijd leidend. De klant dient centraal te staan. Formuleer bij het innoveren een duidelijk beeld van de organisatie; nu en in de toekomst. Bekijk de innovatie vanuit het gedachtengoed van de organisatie: visie, missie en doelstellingen. Kijk vooraf realistisch naar de beschikbare tijd en kapitaal. Vergeet niet tijdig de interne organisatie bij het innovatieproces te betrekken; deze is immers de launching customer. Door de interne organisatie te betrekken, kun je de praktische toepasbaarheid toetsen en gelijktijdig aan het draagvlak werken. Feedback uit de eigen organisatie is belangrijk om te weten of je de juiste koers vaart en uiteindelijk je bestemming gaat bereiken.

  • Veranderingsbereidheid

De interne organisatie zal de innovatie beter dragen wanneer zij de voordelen ervan erkennen. Tactische en strategische uitgangspunten, die de board wil gaan bereiken, moeten daarom voor de gehele organisatie duidelijk zijn. Er zal veranderingsbereidheid aanwezig moeten zijn om een innovatie te kunnen laten slagen. Het innovatieplan en de gewenste resultaten dienen helder geformuleerd en gecommuniceerd te worden.

  • Realistische planning

Innoveren is een proces dat goed georganiseerd dient te zijn. Maak een degelijk innovatieplan. Formuleer dit plan in duidelijke stappen: tijd, acties en taakeigenaren. Innovatie hoeft niet altijd jaren te kosten. Er bestaan ook kleine en eenvoudige innovaties. Innoveren vraagt om een goede borging en betrokkenheid van de totale interne organisatie.

  • De customer journey als centraal uitgangspunt

Het implementeren van een nieuw CRM-systeem vindt niet alleen plaats bínnen de eigen organisatie, maar vooral tussen organisaties (klanten en toeleveranciers). De verkooporganisatie dient de customer journey zo goed mogelijk te borgen. Optimale klantbeleving is altijd het centrale uitgangspunt wanneer de verkooporganisatie een CRM-systeem wil innoveren of uitbreiden.

Optimale klantbeleving is het hoofduitgangspunt voor een verkooporganisatie, die een CRM-systeem wil innoveren of uitbreiden

 

Een CRM Systeem kopen

Een CRM-systeem kopen. SalesProf.App is een gebruiksvriendelijk CRM-systeem, dat zich snel een eenvoudig laat implementeren in iedere organisatie. Vraag een gratis demo aan: www.salesprof.app