App voor vertegenwoordigers

Is een app voor vertegenwoordigers de juiste oplossing?

Stop de eeuwigdurende discussie in sales: de discussie van een compleet en uitgebreid bezoekverslag opstellen, of geen kostbare verkooptijd verliezen en het laten voor wat het is, of een ‘verkorte’ versie maken…. De gebruiksvriendelijke sales app van SalesProf maakt vertegenwoordigers happy. Geen administratieve belasting meer en meer netto beschikbare verkooptijd!

Hoe maak je het verschil in sales..?

Hoe krijg je als leidinggevende de informatie voor een optimaal verkoopproces als je vertegenwoordigers niet of slecht rapporteren over klantcontacten en marktinformatie? Deze blog is een sneakpreview over het optimaliseren van je verkoopproces en het belang van de beschikbaarheid van actuele informatie om de concurrentie voor te blijven. Hoe werkt de slimme sales app en sales software van SalesProf voor vertegenwoordigers en management.

Marktbenadering en het verkoopproces

Actuele en nauwkeurige data vormen de basis voor het realiseren van een effectieve en gerichte marktbenadering. Natuurlijk is marketing niet nieuw en voor een groot aantal bedrijven al een dagelijks onderdeel van de bedrijfsvoering. Een gevolg hiervan is, dat bedrijven data ook steeds meer willen gaan toepassen om grip te krijgen op het verkoopproces.

Is CRM de oplossing of een dilemma..?

Hoe kom je aan nauwkeurige en actuele data voor een optimaal verkoopproces en de juiste marktbenadering? Het CRM wordt immers vaak maar deels benut, en we weten dat vertegenwoordigers er niet van houden om tijd te spenderen aan administratie.  Toch wil iedere verkoopdirecteur goed geïnformeerd zijn en over actuele feiten beschikken. Hij/zij wil grip op het verkoopteam en het verkoopproces en wil weten welke verkoopkansen en bedreigingen er in de markt spelen. Nooit meer belangrijke procesinformatie mislopen. Met de sales app van SalesProf maakt de vertegenwoordiger altijd een correct en volledig bezoekrapport in  minder dan twee minuten.

 

Business intelligence inzetten in het verkoopproces

App voor vertegenwoordigers

De afgelopen jaren is duidelijk gebleken dat de beschikbaarheid van business intelligence in sales essentieel is in het verkoopproces. Met de juiste data kan er beter geanticipeerd worden op markttrends en concurrentiebewegingen en daardoor kunnen verkoopactiviteiten gerichter worden ingezet. In de sales app van SalesProf registreert de vertegenwoordiger alle verkoopactiviteiten supersnel en toch correct en volledig.

De sales app en aansturing

Deze trend van business intelligence gedreven marktbenadering, zal gezien de huidige marktontwikkelingen bij steeds meer bedrijven, zowel de marketing als ook de verkoopactiviteiten aan gaan sturen. Steeds meer organisaties zullen als gevolg hiervan hun marktbenadering, verkoopstrategie en verkoopproces puur op basis van feitelijke data en berekeningen gaan sturen.

SalesProf sales app voor vertegenwoordigers zet de gespreksinhoud (vragen en antwoorden) uit bezoekrapporten om in waardevolle data. De gespreksinhoud van verkoopgesprekken van vertegenwoordigers wordt met onze sales software kwalitatief en kwantitatief meetbaar. SalesProf biedt een actieve business intelligence. Met deze software intelligentie wordt het voor elke verkoopdirecteur kinderspel om grip te houden op het verkoopproces en dit bij te sturen waar nodig.

Sales Software waar je echt iets mee kunt?

Het inzetten van slimme sales software om data binnen te halen, te analyseren en te vertalen naar waardevolle verkoopinformatie voor de juiste tactische en strategische marktbenadering.

Voorbeeld van marktdata:

  • Welke concurrent is sterk in opkomst?
  • Waar laat de concurrentie het liggen?
  • Waarom lopen we verkopen mis?
  • Wat zijn onze sterke punten waarop we het winnen?
  • Hoe efficiënt en effectief is ons verkoopteam?
  • Het sterk zijn onze processen?
  • Welke items verdienen in de klantgesprekken meer aandacht?
  • Etc.

Het bijhouden van bezoekverslagen in het CRM…. Een dilemma of een kans?

De ‘best practice’ in sales en actuele data

Maar hoe los je nu het eeuwigdurende dilemma van enerzijds niet of slecht rapporterende vertegenwoordigers en anderzijds het moeten bijhouden van het CRM-systeem op? Hoe kom je met het verkoopteam nu tot een aanvaardbare best practice? Een best practice die bestaat uit een verkoopproces dat zorgt voor een maximale netto beschikbare verkooptijd, altijd actuele data en ook nog eens een compleet bijgehouden CRM? De app voor vertegenwoordigers van SalesProf regelt het allemaal en ook nog eens binnen twee minuten.

App voor vertegenwoordigers 

Met de sales app van SalesProf kunnen vertegenwoordigers altijd supersnel, correct en volledig klantbezoeken rapporten. Nooit meer onnodige administratieve belasting en altijd maximaal netto beschikbare verkooptijd!

In minder twee minuten rapporteren orde

Vraag het ons! SalesProf optimaliseert binnen twee minuten uw gehele salesproces en voorziet u daarmee van alle gewenste business intelligence om uw verkooporganisatie optimaal te sturen.

Vraag direct een gratis demo aan!

© SalesProf.app | De slimste Sales Software! | App voor vertegenwoordigers.